Kích thước bồn nước Tân Á

Kích thước bồn nước Tân Á Đại Thành cho biết kích thước về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, đường kính bồn nước, nguyên liệu cũng như độ dày sản phẩm